Mẫu hợp đồng

MẪU HỢP ĐỒNG THI CÔNG TRỌN GÓI

05/10/2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc *********                                                       TP Hà Nội, ngày     tháng     năm...
Xem thêm

HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

23/08/2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —-***—– HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ KIẾN TRÚC Số:           /HĐTK...
Xem thêm

Hợp đồng thi công nhà ở gia đình ( Mẫu 2 )

08/08/2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————–***———- HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở...
Xem thêm

Hợp đồng thi công nhà ở gia đình ( Mẫu 1 )

06/08/2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————–***———- HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở...
Xem thêm

Hợp đồng thiết kế nhà ở gia đình

06/08/2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc            Hà Nội, Ngày 08  tháng...
Xem thêm

Hợp đồng thi công xây dựng – Mẫu 1

05/08/2019 |
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: ………/………/………. DỰ ÁN HOẶC CÔNG TRÌNH HOẶC GÓI THẦU………………………………..(tên dự án hoặc công trình hoặc gói...
Xem thêm

Hợp đồng sửa chữa nhà ở

05/08/2019 |
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở ………, ngày……tháng……năm…… Hôm nay ngày …. tháng … năm …. Tại địa điểm: …………………………………………………………………………………… Bên chủ nhà: Đại diện là...
Xem thêm

Hợp đồng tư vấn xây dựng

05/08/2019 |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— (Địa danh), ngày …. tháng …. năm ….. HỢP ĐỒNG Tư vấn khảo...
Xem thêm